Finální výstupy projektu

Ke stažení z GoogleDrive, ve formátu ZIP (soubory mají velikost cca 3 GB):


Workshop 11. 2. 2015

Workshop na téma střih audiovizuálních děl a práce s grafikou se uskutečnil ve Valašském Meziříčí 11.2.2015.

Exkurze do studia České televize a QQstudia v Ostravě

Dne 7.1.2015 se uskutečnila exkurze učitelů a žáků MZSŠSP do studia ČT v Ostravě a do QQstudia tamtéž. Exkurze spojené s odborným výkladem byly doplněny o besedu s profesionální novinářkou Monikou Horsákovou, která současně působí jako VŠ pedagog na Slezské univerzitě v Opavě.

Workshop 8. 10. 2014

Dne 8. 10. 2014 proběhl v sídle Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí workshop pro pedagogy středních škol ze Zlínského kraje, na kterém byla představena interaktivní multimediální učební opora (multimediální výukový program) pro oblast Mediální výchovy a Multimediální tvorby na středních školách „Neslyšící a svět médií“.

Zasedání řídicího výboru projektu 29.8.2014

Dne 29.8.2014 proběhlo ve Valašském Meziříčí zasedání řídicího výboru projektu. Zápis z jednání je ke stažení viz níže.

Workshop 23. 4. 2014

Dne 23. 4. 2014 navštívil partnerskou školu ve Valašském Meziříčí špičkový český kameraman Petr Vejslík (spoluráce s významnými režiséry z ČR i zahraničí – např. Juraj Herz, F. A. Brabec a další).

Workshop 12. 3. 2014

Dne 12. 3. 2014 proběhly dva workshopy. První z nich byl věnován Mediální výchově – prezentaci výukového DVD „Neslyšící a svět medií“.

Workshop 20. 2. 2014

Dne 20. 2. 2014 proběhl v prostorách Mateřské, základní a střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí další ze série workshopů, které jsou organizovány v rámci tohoto projektu.

Workshop výchovné dramatiky

Dne 23. 1. 2014 proběhl v prostorách Mateřské, základní a střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí workshop výchovné dramatiky pro učitele a žáky této školy.

Zasedání řídicího výboru projektu 2. 12. 2013

Dne 2. 12. 2013 proběhlo ve Valašském Meziříčí zasedání řídicího výboru projektu.

Výsledek zadávacího řízení z 16.9.2013

Dne 2. 10. 2013 proběhlo jednání výběrové komise pro zadávací řízení ze dne 16. 9. 2013. Výsledky jednání výběrové komise jsou zveřejněny v přílohách.

Syndikovat obsah